Apartament Floridablanca

Arquitectura / Interiorisme
Octavi Mestre

Ciutat
Barcelona

Fotografia
Jordi Miralles