Política de Privadesa

INTRODUCCIÓ

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privadesa de manera regular, i sempre que introduïu les vostres dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

EMPRESES A LES QUALS S’APLICA LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Nom comercial: CA2L NIF B-59571232. Domicili: c/Alí Bei, 57 baixos, 08013 Barcelona, ​​Telèfon: 93 244 43 43, E-Mail: info@ca2l.com

Web: www.ca2l.com

CA2L , com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DATS QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i com els obtenem és la següent:

Formulari de contacte:

 • Dades requerides: nom, email, edat, telèfon,
 • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari
 • Legitimació: consentiment de l’usuari

2. Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries virtut de la legislació vigent

 • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, adreça, DNI, email, signatura
 • Finalitat: dur a terme la gestió comercial fiscal i administrativa interna
 • Legitimació: Consentiment de l’interessat i relació contractual

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte «Baixa» al mail ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, CA2L no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

CA2L podrà contractar determinats serveis la prestació dels quals la realitzaran terceres empreses (Encarregats del tractament) a les quals se’ls comunicaran les dades. Amb totes aquestes empreses se signa el corresponent contracte d’encarregat de tractament per garantir que l’ús de les dades personals a què donem accés per a la prestació del servei es realitzi d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Es podran cedir les vostres dades entre les empreses de CA2L i les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part del usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de CA2L contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament del web. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de lactivitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Plataformes de mailing:

Mailchimp: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponç de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.
ZOHO: Data Protection Officer, Zoho Corporation BV, Beneluxlaan 4B, 3527 HT Utrecht, The Netherlands.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant CA2L presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a CA2L indicant com a Assumpte: «PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.

 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

   

  Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

  També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

XARXES SOCIALS

Us informem que CA2L pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de CA2L es regirà per aquest apartat , així com per a aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

CA2L tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

 • Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que CA2L consideri inapropiats.

  I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
  Així mateix, CA2L  es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

  En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, CA2L queda exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

  WHATSAPP

El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que facin una consulta a través de WhatsApp de CA2L es regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a l’aplicació que siguin procedents en cada cas i acceptades prèviament per lusuari. CA2L, tractarà les vostres dades amb la finalitat d’administrar correctament la vostra consulta, així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Queda prohibit l’ús del WhatsApp d’Ibersystems Solutions, SL per a l’enviament de continguts que no siguin els necessaris per a la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

CA2L es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a CA2L en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

CA2L

Amb caràcter general les relacions entre CA2L amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.